Werkervaring bij CGI

Berry van der RijkBerry van der Rijk heeft iets meer dan 7 jaar werkervaring bij CGI. Hij is in januari 2011 in dienst getreden bij Logica als Test Manager. In 2012 is Logica overgenomen door CGI uit Canada en Berry heeft de reorganisatie die daar het gevolg van was gebruikt om carrière te maken binnen CGI Nederland. Hij is in januari 2013 begonnen als Team Lead binnen de Test Practice in Rotterdam en hij is in oktober 2015 Director Consulting Services geworden binnen de Unit Rail binnen de sector Transport, Post & Logistics.

Naast deze management functies heeft Berry zich verder ontwikkeld als Test Consultant en Test Manager. Hij heeft bij NS meerdere projecten mogen doen en heeft bij NS Stations de volledige implementatie van SAP Retail mogen begeleiden als Test Manager waar hij heel veel heeft geleerd van de Retail processen van NS Stations en van de SAP Modules RetailMMSDFiCoBW, POS DM en SAP PI.

Vervolgens heeft Berry het Kassa Vervanging project voor Retail & Services mogen doen als Test Manager waar hij het volledige pakket van AXI RS heeft getest, dus zowel de kassa zelf (POS) als de backoffice en de bijbehorende interfaces naar SAP, ICP, AFAS HRM, KVT en de leveranciers (via Descartes).

Tijdens deze opdracht heeft Berry besloten voor zichzelf te beginnen als Retail Software Tester aangezien hij merkte dat hij door zijn werkervaring bij CGI er én goed in is én er genoeg werk in is te vinden.

Management functies

Transport, Post and Logistics
Director Consulting Services
Okt 2015 – Mei 2016
Rotterdam
CGI Berry is verantwoordelijk geweest voor een team van 15 consultants binnen de sector Transport, Post and Logistics in de VPCS Unit Public Transport. Hij onderhield klantrelaties binnen NS Stations en Testen en was verantwoordelijk voor business development en de kwaliteit van de geleverde diensten aan NS Stations. In deze rol rapporteerde Berry direct aan de Vice President Consulting Services Public Transport. Hij droeg vanuit deze rol ook bij aan het verder ontwikkelen van de sector Transport, Post and Logistics.
OU Transport & Logistiek
Team Leader
Jan 2013 – Sep 2015
Rotterdam
CGI Binnen de CGI organisatiestructuur lag in FY2013 tot en met FY2015 de dagelijkse operationele leiding aan de consultants in handen van Team Leads. Berry vervulde naast de eigen declarabele opdrachten als Test Manager, tevens deze rol van Team Lead. De belangrijkste verantwoordelijkheid hierbij waren het leiden en managen van zijn team bestaande uit ongeveer 15 con. Als Team Lead functioneerde Berry als directe lijn manager van zijn members waarin hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van zijn members op het gebied van kennis en tevredenheid binnen het team. In deze rol rapporteerde hij direct aan de Director Consulting Services van de OU Transport & Logistiek. Berry droeg vanuit deze rol ook bij aan het verder ontwikkelen van de OU Transport & Logistiek.

Test Consultant functies

NS Stations – Rituals
Test Manager Kassa Vervanging Rituals
Jan 2018 – Mar 2018
Utrecht
Werkervaring bij CGI - Rituals NS Stations is franchise nemer van de Rituals in Nederland. Op dit moment zijn er 7 Rituals winkels op verschillende stations in Nederland. Rituals is wereldwijd overgestapt op de kassa van Cow Hills Retail, behalve de kassa’s op de NS Stations dus ook deze kassa’s zullen worden vervangen door de kassa van Cow Hills Retail.

Berry heeft deze nieuwe kassa getest voor NS Stations zodanig dat alle kassatransacties en financiële transacties correct geladen zijn via POS DM naar SAP Retail en SAP Real Estate (FiCO). Hij heeft hiervoor een one-page testplan geschreven waardoor het project zonder veel inspanningen succesvol is afgerond.

NS Stations – Retail & Services
Test Manager Kassa Vervanging Retail & Services
Okt 2016 – Mrt 2018
Utrecht
Werkervaring bij CGI - Kassa Vervanging Retail & Services Het project Kassa Vervanging Retail & Services richtte zich erop om alle kassa’s te vervangen van alle Retail en Services formules van NS Stations. Het nieuwe kassasysteem is het product AXI RS van retail specialist AXI BV.

Voor Retail gaat het om de vervanging van de huidige Oscar kassa’s (MICROS) voor onder andere de KioskStationsHuiskamer, Broodzaak (overgenomen door Treck), Julia’s, Smullers (overgenomen door Lagardère), Starbucks en om de introductie van een mobiele kassa voor de RailCatering.

Voor Services gaat het om de vervanging van de WILMAR kassa’s bij alle Fiets & Service winkels die in of bij ongeveer 20 fietsenstalling staan verspreid over Nederland. Zie dit artikel van AXI over de fietsreparatie module die ik mede heb ontworpen en getest.

Het project is gefaseerd opgeleverd door AXI BV en naast de nieuwe kassa is ook een nieuw back-office systeem onderdeel van het project samen met de interfaces die voor NS Stations zijn gemaakt om te kunnen communiceren met SAP BW (POS DM) en SAP ECC. De ingebruikname van het nieuwe kassasysteem betekend ook het in gebruik nemen van SAP Retail als bron van de artikel -en vestigingsstam, het verwerken van de logistieke bewegingen en de financiële afhandeling naar SAP FiCo Berry was verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de testactiviteiten, opstellen Master Test Plan en Detail test Plannen (per fase) op basis van risico’s, (gedefinieerd d.m.v. Product Risico Analyses), creëren van overzicht en inzicht in de testuitvoering gerelateerd aan de projectscope en risico’s.

NS Stations – VMA
Test coördinator Veiligheids Management Applicatie
Aug 2016 – Dec 2016
Utrecht
Werkervaring bij CGI - NS Stations Als Test Manager, op het VMA project, was Berry verantwoordelijk voor het coördineren van de testactiviteiten, opstellen Master Test Plan op basis van risico’s, creëren van overzicht en inzicht in de testuitvoering gerelateerd aan de projectscope en risico’s.
NS Stations – Retail
Test Manager SAP Retail
Dec 2014 – Jul 2016
Utrecht
Werkervaring bij CGI - Retail 2.0 Het NS Stations Retailbedrijf is uitgegroeid tot een bedrijf met meerdere vormen van exploitatie (zowel eigen formules als franchise) en zijn naast de food-formules ook non-food-formules gestart. Inmiddels heeft dit geleid tot een complexe organisatie waarin geen sprake is van eenduidige invulling van de infrastructuur voor de verschillende formules. Het Retailbedrijf is nu op een punt gekomen om te consolideren en te stabiliseren.

Doel van het Retail2.0 project is een geïmplementeerd (werkend en gevuld) en beheerd SAP Retail ERP-systeem dat ondersteunend is aan de deelgebieden Replenishment, Assortimentsmanagement, Inkoop, Multi Channel initiatieven, Activity Based Planning en positief bijdraagt aan oplossingen voor de genoemde problemen. In scope zijn de eigen formules en een aantal franchises die werken met NS Stations Oscar kassa´s, in Nederland.

Berry heeft er als Test Manager en uitvoerend tester voor gezorgd dat de implementatie volledig is getest op basis van risico analyses gedaan in samenwerking met de business en heeft door zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen mede de sfeer bepaald die bepalend is geweest voor de goede afronding van dit project.

NS Stations – NSX
Test Manager a.i.
Okt 2014 – Nov 2014
Utrecht
Werkervaring bij CGI - NSX NS Stations had in 2014 de ambitie om alle ketendiensten (keten, retail en verblijf) onder één merk te brengen en te komen tot één gedeeld beeld van de klant door alle diensten te leveren aan de klant volgens één manier van werken. De eerste fase van deze realisatie per 1 januari 2014 omvatte het platform en de aansluiting van de diensten OV fiets & Fiets Parkeren inclusief nieuwe scanners, viewers, mijn-omgeving en Back Office.

Berry heeft in de maand oktober 2014 de zittende Test Manager voor 4 weken vervangen tijdens zijn vakantie en heeft er aansluitend voor gezorgd dat de projectdocumentatie op orde is gekomen zodat het project er klaar voor was om in beheer te worden genomen.

NS Reizigers / NedTrain
Test Manager Alert2
Jul 2014 – Sep 2014
Utrecht
Werkervaring bij CGI - NS Reizigers (NSR) en NedTrain (NT) Ter ondersteuning van het Veiligheids Management Systeem (VMS) werden bij NS Reizigers (NSR) en NedTrain (NT) twee applicaties gebruikt: Remon (NSR) en Alert (NT). De NS Directie heeft besloten om beide applicaties te vervangen door één nieuwe applicatie: Alert-2. Alert-2 werd ontwikkeld door een externe leverancier die werkt volgens het Agile/Scrum principe.

Berry was als Test Manager verantwoordelijk voor de teststrategie en de naleving door het scrum team van deze teststrategie. Verder was Berry verantwoordelijk voor de planning en de inrichting van de acceptatie van elke sprint en voor de GAT aan het einde van het traject. Dit project is per augustus 2014 op on-hold gezet in verband met budget issues.

SEPA Fallback Service, TNT
Onboarding Manager
Jul 2013 – Aug 2013
Hoofddorp
Werkervaring bij CGI - Volkswagen PON Financial Services  Volkswagen PON Financial Services (VWPONFS) heeft besloten haar huidige account en payment processing service te vervangen door de Managed Banking service van CGI. De doelstelling van dit project is als volgt geformuleerd: “Het inrichten en operationaliseren van de Managed Banking Service”. Berry heeft gedurende een periode van 4 weken de programma manager van CGI vervangen tijdens zijn vakantie.

Tijdens zijn afwezigheid heeft Berry de project manager van de klant (VW PON FS), de project manager van de leverancier (Allshare) en de interne infrastructuur project manager (CGI) succesvol gemanaged zonder escalaties naar senior management.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Test Manager Vernieuwing CBS Internet Portal
Apr 2013 – Jul 2013
Leidschendam
Werkervaring bij CGI - Centraal Bureau voor de Statistiek  Het doel van het project VIP was om voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een nieuwe website neer te zetten in de nieuwe huisstijl, met een compleet nieuw CMS en een verbeterde zoek functionaliteit.

Berry heeft het Master Testplan en de Detail testplannen voor elke iteratie inclusief testscenario’s voor de voor en achterzijde van de website opgesteld. De focus lag daarna op het uitvoeren van deze tests tijdens de verschillende iteratieve opleveringen van de website en het CMS. Daarnaast bestond een onderdeel van zijn werkzaamheden uit het benaderen en betrekken van zowel interne als externe gebruikers voor de gebruikersacceptatietest.

Berry is in juli 2013 vervangen door een interne CBS medewerker die toen beschikbaar kwam.

VW PON FS
Acceptatie Test Manager Manifold
Jan 2013 – Mrt 2013
Leusden
Nationale Nederlanden Volkswagen PON Financial Services (VWPONFS) heeft besloten haar huidige account en payment processing service te vervangen door de Managed Banking service van CGI. De doelstelling van dit project is als volgt geformuleerd: “Het inrichten en operationaliseren van de Managed Banking Service”.

Berry was als acceptatie test manager verantwoordelijk voor het achterhalen, SMART maken en documenteren van de acceptatiecriteria. Het resultaat was dat deze zijn goedgekeurd en zijn opgenomen in het overkoepelende contract.

OIB Lending Services, ING
Test Improvement Consultant
Nov 2012 – Dec 2012
Amsterdam
ING Voor bestaande applicaties binnen OIB Lending Services van ING beschrijft de “Release Based Delivery” (RBD) de primaire proces flow van de levenscyclus van individuele “changes” van wens tot productie, waarbij gebruikerseisen worden beschreven in systeemvereisten.

Berry heeft er voor gezorgd dat voor dit proces HP ALM zodanig werd ingericht dat het testteam deze tool op een juiste en consistente manier kon gebruiken. Vervolgens heeft Berry een gebruikershandleiding voor HP ALM geschreven die toegespitst is op deze afdeling waardoor de analisten en testers van deze afdeling HP ALM ook daadwerkelijk op een juiste en consistente manier zijn gaan gebruiken.

Shell Horizon 3 programma, Shell
Operationele Acceptatie Test Manager
Jun 2012 – Sep 2012
Bridgend (Wales)
Shell CGI heeft rond het kaartverwerkingsplatform van FleetCorGlobal FleetNet (GFN), een nieuw systeem gebouwd en heeft deze in beheer genomen. CGI beheert vanuit Birmingham  (Engeland) en Bridgend (Wales) ook het huidige kaartsysteem welke vervangen is door FleetCor. Fase 2 van het Shell Horizon 3 programma was erop gericht om dit systeem operationeel te krijgen.

Berry heeft er als Operationele Acceptatie Test Manager voor gezorgd dat de services en de infrastructuur volledig getest en geaccepteerd werden, zodanig dat het volledige systeem veilig in productie kon worden genomen.

Staalbankiers
Projectmanager Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)
Nov 2011 – Apr 2012
Rijswijk
Staalbankiers De doelstelling van het transformatieproject was om Staalbankiers, een van de “private bankers” in Nederland, te voorzien van een nieuwe bancaire applicatie infrastructuur die essentieel is voor haar dagelijkse bedrijfsvoering. Hierbij worden een aantal applicaties vervangen door Thaler (waaronder de belangrijkste applicaties ICBS, Europort en Internetbankieren).

Berry is begonnen als Projectmanager in het AO/IC team om de procesbeschrijvingen (die tot doel hebben de business processen van Staalbankiers en CGI te beschrijven zoals die na de implementatie van Thaler verlopen (de To-Be processen) zo snel mogelijk met de hoogste kwaliteit opgeleverd te krijgen. Aan het einde van het project heeft Berry ook zelf de procesbeschrijvingen verwerkt in de tool MetaStorm ProVision.

ING
Testmanager OIB Payments
Jun 2011 – Sep 2011
Rotterdam
ING De afdeling “OIB Payments, Solution Delivery, Billing Cards & Cash, Test” van ING was verantwoordelijk voor het realiseren van projecten op het gebied van chartaal en giraal betalingsverkeer. Berry heeft in dit team meerdere projecten onder zijn hoede gehad als Testmanager:

  • OS Upgrade: Binnen dit project werd de systeemsoftware van de HPNonStop geupgrade naar de laatste stack binnen ING: 2011.1 (H06.21).
  • OSA ITM: Het testen van de nog openstaande defects en 2 nieuwe wijzigingen aan de schermen en rapportages van de Onbemande Stort Automaten (OSA).
  • Verantwoordingsschil: Het testen van een kleine change op de interface tussen de Verantwoordingsschil en MING en het testen van een defect die van een andere project is overgenomen.
  • “Chip-to-magstripe” skimming fraude detection: Het testen van de wijzigingen die noodzakelijk zijn voor het aanpassen van de autorisatiecontrole zodat skimming beter gedetecteerd kan worden.
Nationale-Nederlanden
Testmanager Banksparen
Feb 2011 – Mei 2011
Rotterdam
Nationale Nederlanden Het project Banksparen had als doelstelling het introduceren van bankspaarproducten voor NN Particulieren, het snel de markt op gaan met de eerste producten (aanvullend pensioensparen en ontslagvergoedingen) en een omgeving neerzetten die doorgroei naar een rijker productassortiment mogelijk maakt. De testopdracht voor het project Banksparen bestond uit het gestructureerd opzetten, voorbereiden, uitvoeren en borgen (voor de toekomst) van testen voor Banksparen.

Voor het project Banksparen is Berry begonnen als testcoördinator maar vanaf april 2011 tot en met mei 2011 is hij eindverantwoordelijk geweest voor het hele testtraject als Test Manager.