Werkervaring bij Accenture

Berry van der Rijk heeft 4 jaar werkervaring bij Accenture. In december 2006 is Berry begonnen bij Accenture en al voordat hij in dienst was had hij een opdracht geregeld bij Accenture@Unilever in het Release & Cut-over Team binnen het Sirius project. Berry is hier gestart als Release Coördinator en is daar door gegroeid naar Change & Release Manager. Toen er na 2 jaar werkervaring bij Accenture geen verdere groei in zat heeft Berry meerdere Testcoördinator rollen gehad bij verschillende nationale en internationale klanten.

Consultancy rollen

CRM Replacement Project, Amgen
Test Coördinator
Jan 2010 – Okt 2010
Breda
Amgen Amgen is een toonaangevend bedrijf op het gebied van humane geneesmiddelen in de biotechnologische industrie. De onderneming heeft gedurende bijna 25 jaar geput uit
de kracht van wetenschappelijke ontdekking en innovatie om het leven van mensen aanzienlijk verbeteren. Sinds begin 2009 is Amgen bezig met het CRM Replacement Proje
ct (voorheen werd met Siebel gewerkt) waarin Accenture de bouw van het BI Reporting gedeelte voor haar rekening neemt. Sinds januari 2010 heeft Accenture ook het testwerk overgenomen van Amgen.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

 • Als testcoördinator was Berry betrokken bij het testen van bijna alle applicaties in het landschap, dus van het testen van de nieuwe CRM systemen (Organization Manager (OM) en Mobile Intelligence (MI), de applicatie voor het plannen van de indeling van de vertegenwoordigers (STP-POA Builder), het datawarehouse (TeraData), de rapportagetool (Business Objects) tot en met alle interfaces, COM Messages, FlatFiles en ETL’s die de datastromen tussen de componenten verzorgen.
 • Bij Amgen heeft Berry gewerkt met Quality Center v10, waarin hij als Test Manager heeft opgetreden en in deze rol de inregeling gedaan van alle releases, de requirements traceability matrix en het defect management proces. Ook het creëren van rapportages gebeurt vanuit QC10 bij Amgen.
 • In de functie als testcoördinator stuurde Berry 3 testers onshore aan en 3 testers offshore.
 • Verantwoordelijk voor de teststrategie en testplanning van diverse (middel)grote releases.
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering, bewaking en rapportage van diverse (middel)grote releases.
 • Verantwoordelijk voor de wekelijkse en adhoc rapportages naar het programma management.

Resultaten

 • Verhoging van de test volwassenheid van Amgen van 0 naar 3 (op een schaal van 5).
 • Succesvolle Go Live van 11 releases.
 • Implementatie van een RTM in QC10
FINREF, ESA
Defect Manager
Nov 2009 – Jan 2010
Noordwijk
ESA ESA (European Space Agency) is een Europese publieke organisatie bestaande uit 18 Lidstaten en richt zich op ruimteverkenning en toepassing van ruimtevaarttechnologie. ESA heeft een jaarlijks budget van ruim 73 miljard, vestigingen in zes landen en circa 4000 personeelsleden en aannemers. Het Financial Management Reform (FINREF) project was opgestart na verzoek van de Lidstaten. Het heeft als doel de nauwkeurigheid van inzet en beheersing van middelen in programma’s en projecten te verbeteren en om meer transparantie te bieden aan alle stakeholders. In het project werkten meer dan 200 consultants van verschillende nationaliteiten samen.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

 • Verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de gelogde defects.
 • Verantwoordelijk voor de rapportages over de status van het aantal defects en de snelheid waarmee deze defects werden opgelost.
 • Trainen van gebruikers in het gebruik van het defect logging systeem

Resultaten

Deze rapportages werden dagelijks gecreëerd voor de senior executives van het project en wekelijks voor de directeur generaal van de ESA. Uiteindelijk is het gelukt om aan de voorwaarden te voldoen voor een Go Live binnen de planning

Toegang Patiënt, Nictiz
Test Coördinator
Dec 2008 – Feb 2009
Den Haag
Nictiz In opdracht van het Ministerie van VWS werd door Nictiz de Landelijke Toegang tot het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) voor de patiënt (lees: zorgconsument) gerealiseerd. Om dit te kunnen realiseren werd door het project Landelijke Toepassingen Toegang Patiënt (ToPa) een via het openbare Internet bereikbaar webportaal ontwikkeld. Middels dit portaal krijgen de zorgconsumenten inzage in informatie van zijn of haar EPD, via de landelijke infrastructuur en binnen de gestelde tijdslimieten. Met inzage van informatie wordt bedoeld: inzage in logging, verwijsindex, medicatie- en waarneemgegevens en inzage/wijzigen van totaal en gedifferentieerd bezwaar en het autorisatieprofiel.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

 • Opstellen teststrategie.
 • Opstellen Master Test Plan.
 • Verifiëren van requirements.
 • (laten) opstellen van test scripts.
 • (laten) uitvoeren van test scripts.
 • Opstellen testrapportage

Resultaten

Volledige afgeteste en geaccepteerde prototype van het webportaal

1SAP, BHP Billiton
Test Coördinator
Dec 2006 – Nov 2008
Den Haag
BHP Billiton BHP Billiton is een van de grootste mijn bedrijven ter wereld. Het 1SAP programma was erop gericht om het SAP systeem binnen BHP Billiton te versimplificeren en te standaardiseren.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

 • Testcoördinatie tijdens de integratie test.
 • Schrijven van de UAT approach

Resultaten

Door de centralisatie van alle testactiviteiten in Singapore kon Berry helaas niet langer dan 2 maanden blijven.

Accenture@Unilever, Unilever
Change & Release Manager
Dec 2014 – Jul 2016
Rotterdam
Unilever Berry heeft gewerkt in het Test & Cutover Team (verantwoordelijk voor test, release en transitiemanagement) voor Application Maintanance binnen het Accenture@Unilever project. Dit project is erop gericht om alle Europese Marketing and Sales Organisaties en all Sourcing Units over te zetten naar het Sirius systeem zoals dat binnen SAP wordt gebruikt.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse en wekelijkse SAP releases die naar de productiesystemen gaan. Dit hield in het scopen (bepalen van de inhoud) en afhandelen (vastleggen testresultaten en sign-off van alle functionele teams) van deze releases op een dagelijkse en wekelijkse basis.
 • Per 1 juni 2007 werd Berry verantwoordelijk voor alle SAP releases binnen Unilever, wat naast het scopen en afhandelen ook het plannen van de releases en afstemmen met de klant betekend. Ook het plannen van alle Minor Enhancements, Small Projects en Projecten vanuit Project Services is onderdeel geworden van Berry’s takenpakket.
 • Teammanagement (aansturen van meerdere Release Managers en Release Coördinatoren)

Resultaten

 • 1000 dagelijkse, 150 wekelijkse en 23 maandelijkse releases naar productie
 • Go Live van 23 landen en sourcing units
 • Implementatie van een volledig nieuw Change & Release process waardoor Unilever meer controle en grip heeft op alle releases die gedaan worden waardoor het aantal No-Go is gedaald en het aantal issues in productie ook is afgenomen.