Terugblik Tafel van Contakt (19 juni 2019)

Let’s invent the future together!

Door de vele veranderingen in de afgelopen jaren zijn retailers min of meer gedwongen een digitale transformatie te maken. De consument verwacht een naadloze aansluiting van alle kanalen op de winkelervaring. Nieuwe opkomende technologieën geven retailers de mogelijkheid om de consument beter te bedienen. In dat kader heeft CGI Nederland Retail samen met een groep zelfstandige professionals van Contakt Consulting nagedacht over de toepassing van emerging technologies in diverse retail-casussen, zoals de supermarkt, fashion en health & beauty industrie.

Op woensdag 19 juni 2019 was ik samen met 30 retail consultants aanwezig bij dit evenement en het was een leuke namiddag/avond waar ik weer oude bekende ben tegenkomen op het hoofdkantoor van CGI Nederland en weer nieuwe contacten heb kunnen leggen, want netwerken is ook net werken.

Na ontvangst met koffie, frisdrank en taartjes was er eerst een introductie door Ronald van Putten van Contakt Consulting gevolgd door een warm welkom door Mirjam de Groot van CGI Nederland sector MRCS.

De avond bestond uit een lange brainstormsessie die, gebruik makend van het Value Proposition Canvas, verdeeld over drie groepen en dus drie klanten, op zoek ging naar toepassingen voor Artifical Intelligence, Internet of Things en BlockChain voor retailers. Er was een keuze tussen drie klanten, te weten Rituals, Detailresult Groep en PVH. Aangezien ik al eens een opdracht voor Rituals heb gedaan (testen van de aansluiting van de nieuwe Cow Hills kassa op het SAP Retail landschap van NS Stations) en nu een opdracht uitvoer bij Detailresult Groep (maken van regressie test sets voor alle kassatypes) heb ik gekozen voor PVH.

PVH is bekend van onder andere Tommy Hilfiger en Calvin Klein (maar ook van andere merken zoals Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo, Warner’s, Olga en Geoffrey Beene). Na het aanhoren van de mogelijkheden van Blockchain, Artifical Intelligence en Internet of Things hebben we met een groep van Consultants een oplossing bedacht waar PVH deze technieken mee kan toepassen.

Probleemstelling:

PVH heeft veel last van namaak artikelen die niet van echt zijn te onderscheiden en kan hun klanten niet herkennen als ze de winkel binnen lopen.

Methode:

Het Value proposition canvas heeft als doel te achterhalen waarvoor de klant een leverancier nodig heeft, wat de klant extra waarde kan opleveren en wat de klant als vervelend of nadelig ervaart. Met deze informatie kan de waardepropositie beter aansluiten op de behoeften van de klant. Deze kennis is onmisbaar voor elke onderneming en sluit daarnaast extra goed aan bij het gedachtegoed van lean start-ups.
Een Value proposition canvas maken begint bij het definiëren van de taken van de klant en wat de klant wil bereiken. Vervolgens maak je zichtbaar wat als pluspunt en wat als tegenvaller wordt ervaren. Om deze informatie te achterhalen, dien je het gesprek aan te gaan met de personen die je hebt omschreven als ‘klanten’ tijdens het invullen van het Business Model Canvas. De waardepropositie canvas is afgerond als je al deze gegevens hebt vertaald naar je eigen dienst of product.

Het Value proposition canvas bestaat uit twee delen: de ‘value map’ en het ‘customer profile’ (het klantprofiel). Dat zie je terug in de afbeelding hierboven.

Customer profile
Het customer profile beschrijft gedetailleerd een specifiek klantsegment uit je businessmodel. Het onderscheidt ‘customer jobs’ (taken), ‘customer gains’ (goede uitkomsten) en ‘customer pains’ (slechte uitkomsten) die dit klantsegment heeft.

  • Customer jobs: behoeften van de klant, het probleem dat de klant probeert op te lossen en welke taken de klant uitvoert om dat probleem op te lossen.
  • Customer pains: negatieve emoties, onplezierige neveneffecten, onnodige situaties en kosten waar de klant mee te maken krijgt voor, tijdens en nadat de klant de taak heeft volbracht.
  • Customer gains: voordelen waar de klant naar op zoek is (persoonlijk, economisch of functioneel).

Value map
De value map omschrijft de waardepropositie die je levert aan de klant en bestaat uit de drie onderdelen: ‘products and services’ (producten en diensten), ‘gain creators’ (voordelen realisatoren) en ‘pain relievers’ (pijnbestrijders).

  • Products and services: overzicht van diensten en producten die worden aangeboden aan de klant. Deze kunnen fysiek, digitaal, financieel of ontastbaar zijn.
  • Gain creators: beschrijven op welke wijze de producten/diensten een voordeel realiseren voor de klant. Producten en diensten kunnen een functioneel of sociaal voordeel bieden, kosten besparen voor de klant of gewenste/positieve emoties oproepen.
  • Pain relievers: beschrijven op welke wijze welke diensten/producten problemen en pijn van klanten oplossen. Producten en diensten kunnen de klant vooraf, tijdens en achteraf helpen een taak uit te voeren.

Oplossing:

Alle artikelen van PVH worden voorzien van een kleine RFID-tag (onderdeel van het Internet of Things) die op de Blockchain worden gezet, waardoor “echte” PVH artikelen als echt kunnen worden gecertificeerd. Hiermee weten klanten 100% zeker dat het artikel dat ze gekocht hebben (in de winkel of online of via via) ook daadwerkelijk door PVH is gemaakt. Het voordeel van deze RFID-tag is ook dat als een klant met het artikel aan een winkel van PVH binnen loopt de poortjes de tag kunnen uitlezen en een signaal kunnen sturen naar de medewerkers met het profiel van de klant waardoor de medewerkers beter deze klant kunnen helpen. Hiermee kan Artificial Intelligence worden gebruikt om te bepalen wat de voorkeuren van deze specifieke klant zijn.

Presentatie:

Ik heb uiteindelijk voor onze groep dit idee mogen presenteren aangezien ik degene was die dit idee in eerste instantie had geopperd. Al met al een leuk onderwerp en een leuke ervaring.