Nieuwe opdracht bij Detailresult

Detailresult ICT ondersteunt de Groep op het gebied van informatievoorziening en automatisering. Het team winkelsystemen beheert circa 1700 kassasystemen en de aanpalende systemen/devices in de winkels van Dirk en Dekamarkt. De intentie is om zoveel als mogelijk mee te lopen in de upgrades vanuit Centric. Centric levert elke 6 weken een update van de StoreWorld suite. Echter het volledig (regressie) testen van deze nieuwe updates is op dit moment te arbeidsintensief om met iedere update mee te kunnen doen. Daarom wordt nu gekeken naar hoe het mogelijk is om de doorlooptijd en inzet van het uitvoeren van regressietesten te reduceren tot een werkbare hoeveelheid per update. In dat kader is ook een onderzoek gestart naar automatisch testen. Echter de basis voor het kunnen (door)automatiseren van het testwerk vereist een gedegen testscript met daarin ook opgenomen de juiste dataset om alle voorkomende situaties en handelingen te kunnen testen. Op dit moment is de huidige documentatie voor het testen voornamelijk gebaseerd op een checklist van te testen punten en zijn deze ook niet helemaal up to date met de laatste ontwikkelingen (o.a SelfCheckOut, loyalty, mobielbetalen, Home delivery).

Self Check Out (SCO) Dirk
Scan As You Shop zuilen Dekamarkt

Ik ben begin mei 2019 gestart met een Proof of Concept voor het opstellen van een testscript/set met als scope het gehele afrekenproces in de SelfCheckOut omgeving (direct op SCO en via zelfscan met handterminals).

 

 

Aansluitend heb ik ook een regressie test set mogen maken voor de andere kassatypes van Detailresult en heb ik een dashboard gemaakt voor de manager van het functioneel beheer team om de status van elke regressie test beter inzichtelijk te maken.